دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل محیط زیست استان همدان به حریم حیوانات درنده را علت اصلی حمله گرگها دانست.به گزارش ایسنا قربانعلی محمدپور با بیان این مطلب عنوان کرد: جوامع بشری با به حریم حیوانات درنده زمینه حمله این حیوانات را ایجاد کردهاند.
این مقام مسئول افزود: در مناطق روستایی که در دامنه کوه واقع شده است کهنسالان و کودکان نباید تنهایی به مزراع کشاورزی بروند چراکه خطر حمله گرگ در مناطق روستایی و مزراع کشاورزی وجود دارد.وی اظهار کرد: حیوانات درنده قلمرو بزرگی داشتهاند لذا نباید وارد قلمرو آنان شد، ورود به قلمرود این حیوانات درنده حمله آنها را به دنبال دارد.محمدپور خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته در کبودراهنگ و لالجین حمله گرگ داشتیم که در برخی موارد نیز شهروندان اقدام به نگهداری حیوانات درنده از جمله “گرگاس” که حیوانی از تیرهی سگسانان است، میکردند، نگهداری حیوانات درنده توسط مجموعه اداره محیط زیست پیگیری میشود.وی اذعان کرد: با فرا رسیدن فصل سرما باید در مناطق روستایی بیشتر مواظب کودکان و کهنسالان باشیم تا مشکلی برای آنان پیش نیاید.

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران