جاذبه های زیبای ایران / کوههای مریخی چابهار
کوههای مریخی (آریا، کالانی) رشته کوهی هستند که تقریباً از ۳۵ کیلومتری خاور چابهار آغاز میشوند و دهها کیلومتر به سمت شرق امتداد مییابند. این کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد بدبوم نامیده میشوند که عبارتند از زمینها و بلندیهایی که در برابر فرسایش بدین شکل درآمدهاند.
منبع:حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر