تیم پرش با اسب ایران با 6 رأس اسب شخصی برای شرکت در ششمین دوره از مسابقات لیگ قفقاز دیروز وارد کشور آذربایجان شد.
حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری به خبرنگار پورتال فدراسیون گفت: در سه دهه گذشته برای دومین بار سوارکاران جمهوری اسلامی ایران با اسبهای شخصی در مسابقات برون مرزی شرکت می نمایند.
وی با قدردانی از زحمات و اقدامات مسئولان سازمان دامپزشکی کشور افزود: سازمان دامپزشکی همه مراحل و فرآیند فنی و کارشناسی خروج 6 رأس اسب را با دقت و با جدیت انجام داد، این اقدام سازمان دامپزشکی نشاط و شادابی و امیدواری در جامعه سوارکاری ایجاد کرده است.
سرپرست فدراسیون سوارکاری گفت: حل مشکل قرنطینه و شرکت سوارکاران با اسبهای شخصی در مسابقات برون مرزی از خواسته ها و مطالبات دیرینه جامعه سوارکاری بود.
با اقدامات دلسوزانه مسئولان محترم سازمان دامپزشکی و پیگیری جدی فدراسیون سوارکاری با امضاء تفاهمنامه و برگزاری جلسات مستمر کارشناسی و تخصصی این خواسته محقق شد. فدراسیون سوارکاری و سازمان دامپزشکی با همکاری مطلوب فیمابین مصمم به اعزامهای بعدی هستند.
سرپرست فدراسیون سوارکاری در ادامه اضافه کرد: تیم اعزامی متشکل از آقایان داود پوررضایی، شراگیم حبیبی و مازیار جمشیدخانی است. علیرضا خوشدل که 5 دوره قهرمانی کشور را در کارنامه خود دارد سرپرست و مربی تیم می باشد. آقای دکتر محمد کاشی یارندی بعنوان دامپزشک تیم اعزامی را همراهی می کند.
گفتنی است اولین اعزام سوارکاران ایران با اسب شخصی در سال2006 به بازیهای آسیایی دوحه قطر صورت گرفته بود.

منبع : سایت فدراسیون سوارکاری ایران