این سگ باهوش هاروس نام دارد و قبلا مورد بدرفتاری و آزار صاحبانش قرار می گرفته است. صاحب او فردی معتاد بود و آنقدر نسبت به هاروس خشونت نشان می داد که سگ بیچاره شنوایی خود را از دست داد. هاروس بعد از جدایی از صاحب معتادش، به خاطر تربیت غلط موجودی وحشی و بی ادب بود و کسی حاضر به نگهداری او نبود. اما خانم روزی گیبز، که علاقه و مهارت زیادی در زبان اشاره دارد سرپرستی هاروس را پذیرفت و با استفاده از یک زبان اشاره ابتدایی (شامل ۵۰ علامت) این سگ را تربیت کرد .


علامت های او شامل علامت “وقت خواب است”، “همان جا بایست”، “سینه خیز بیا”، “بنشین”، “خم شو”، “خودت را به مردن بزن” و سایر اشارات است.