حتما تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که آیا سگ ها و گربه ها نیز توسط پشه گزیده می شوند یا نه؟
پاسخ این است که بله اغلب حیوانات توسط پشه ها گزیده می شوند و این گزش در برخی از آنها با سرخی کوچکی بر روی پوست و حتی خارش نیز همراه است و در برخی از سگ ها و گربه ها نیز خارش ایجاد نمی شود. سگ ها و گربه هایی که در منزل نگهداری می شوند نیز از گزش پشه ها در امان نیستند.

همچنین برخی از انواع پشه که در مناطق گرم و مرطوب و یا گرم و خشک به خصوص بعد از بارانهای موسمی دیده می شوند می توانند عامل بیماری کرم قلب را به سگها منتقل کنند. در این مناطق سگ ها می بایست تحت درمان پیشگیرانه برای این بیماری قرار گیرند زیرا این بیماری که توسط پشه های خاصی به سگ ها منتقل می شود برای آنها کشنده است.

خوشبختانه این بیماری به انسان منتقل نمی شود.
منبع :
کلینیک دامپزشکی دکتر مکرم - آیا سگها و گربه ها نیز توسط پشه گزیده می شوند؟