موزه طبيعت و حيات وحش ايران در 1372، از سوي شهرداري تهران به منظور آشنا كردن، مردم با ميراث فرهنگي و طبيعي و شناخت اهميت حفاظت از محيط سبز و حيوانات افتتاح شد.

اين موزه در 1376 به عضويت شوراي بينالمللي موزهها (ICOM) و كميسيون آموزش و ارتباطات سازمان جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN CEC)درآمد و در همين سال نيز به شبكه جهاني اينترنت پيوست. .

ساختمان موزه با مساحتي حدود 12000 مترمربع در دو طبقه، بخشهاي متعددي دارد كه عبارتند از:

بخش پرندگان و پستانداران با شش سالن كه به شرح ذيل است:

سالن مارها، گوزنها، خرس قهوهاي آمريكاي شمالي و پرندگان، سالن آهو، قوچ، قرقاول، خرس، پلنگ، شغال، روباه، گرگ و سالن پستانداران قاره آفريقا و

سالن آبزيان و خزندگان.

بخش زمينشناسي با دو سالن كه در آن ويژگيهاي دورانهاي مختلف زمينشناسي از نظر محيط زيست جانوري و گياهي به تصوير كشيده شده است.
سالن هشت كه شامل بخش پروانهها، عنكبوتها، رتيلها و عقربها است.
موزه داراي كارگاه تاكسيدرمي است كه در آن چگونگي فن حفظ و نگهداري موجودات به صورت غير زنده به نمايش گذاشته شده است..


از جمله ويژگيهاي خاص اين موزه دارا بودن نوع كمياب پوست ببر است. همچنين، دو نمونه از نادرترين و زيباترين پستانداران جهان، با نامهاي گور ايراني و يوزپلنگ آسيايي در آن به نمايش گذاشته است. .

ساير قسمتها و امكانات رفاهي موزه به شرح ذيل است:

كتابخانه با داشتن 15000 جلد كتاب در تمام زمينههاي تخصصي مربوط به محيط زيست، از معتبرترين كتابخانههاي علوم گياهي و جانوري در تهران به شمار ميرود. اين كتابخانه در ابتداي خيابان نياوران جنب پاركينگ طبقاتي شهرداري واقع است.
آمفي تئاتر با ظرفيت 60 نفر محل نمايش فيلمهايي درباره حياتوحش و همچنين برگزاري سمينار و كنسرتهاي اين مركز در ايام جشنوارة كودك و طبيعت و روز جهاني كودك است.

سينماي روباز كه هرساله از اول تابستان تا پايان شهريور داير است و فيلمهاي سينمايي را در سئانس 21 و 23 به نمايش در ميآورد ورودي سينما 1000 ريال است.

دامپزشكي يا كلينيك pet cheak up مركزي است جهت معاينه و درمان حيوانات مختلف خانگي. همچنين در اين كلينيك حيوانات مختلف اهلي از جمله پرندگان، سنجاب، خرگوش، سگ و ماهي به فروش ميرسد.روزهای بازديد همه روزه به جز ايام سوگواری و شنبه
ساعت کار ۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ و ۱۳:۳۰ -۲۰:۳۰

تلفن ۲۲۹۰۰۰۲
نشانی خيابان نياوران دار آباد