دیده بان حقوق حیوانات: محمد الناصر، این پرنده سبزقبای سینه بنفش (lilac-breasted roller) را در منطقه حفاظتشده سابیسابی در آفریقای جنوبی مشاهده کرد و عکس را برای نشنالجئوگرافیک فرستاد.

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران