دیده بان حقوق حیوانات ایران: پرندگان چهارمین دوره رقابتهای حیات وحش بریتانیا که با هدف نمایش ارزشمندی و تنوع زیستی این منطقه برگزار میشود، معرفی شدند. آنها تلاش کردهاند زیباییهای حیات وحش بریتانیا و ناهمگونی آن با ساختههای دست بشر را به تصویر بکشند.این چهارمین سال است که رقابتهای حیات وحش بریتانیا با هدف نمایش ارزشمندی و تنوع زیستی مناطق تحت پوشش آن برگزار میشود. به گزارش نشنال جئوگرافیک، در این رقابتها عکاسان تازهکار و حرفهای از ملیتهای گوناگون از سراسر جهان میتوانند شرکت کنند؛ اما تصاویر ارسال شده باید در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی گرفته شده باشد. نمایشگاهی متشکل از ۹۰ تصویر برتر این رقابت در بهار آینده به نمایش در خواهد آمد.
برنده نهایی: جکوزی غازهامت داجت که با این عکس زیبا از غازهایی که به شکار ماهی رفتهاند، موفق شده برنده نهایی رقابتهای عکاسی از حیات وحش بریتانیا در سال ۲۰۱۲ باشد، از ماهیهای مرده برای جلبتوجه این غازها که در منطقهای دورافتاده در شمال اسکاتلند زندگی میکنند، استفاده کرده است.
داجت میگوید: «من به این تصویر علاقمندم. در آن میتوانید غازها را در تمامی مراحل شکار از شیرجه زدن درون آب گرفته تا گرفتن رد ماهیها، خوردن آنها و در نهایت ترک کردن آب تماشا کنید. شبیه به یک هرجومرج تمامعیار است؛ اما هر پرنده دقیقا میداند غازهای دیگر چه فضایی را اشغال کردهاند».
برنده بخش ناشناخته هااین جیرجیرک بوتهزار که در میانه پرش از روی یک گیاه توسط دیل ساتون شکار شده، برنده رقابتهای حیات وحش در بخش ناشناختهها است.ساتون که متخصص عکاسی با سرعت بالا است، میگوید: «تلاش کردم یک جیرجیرک بوتهزار را در حالی که دارد از روی ساقهها میپرد به مردم نشان بدهم. همگی ما ملخها و جیرجیرکها را در حالی که روی علفها نشستهاند، دیدهایم؛ اما تماشای آنها درحین پریدن از این گیاه به آن گیاه تنها در شرایط کنترل شده، استفاده از دوربین با سرعت بالا و مجموعهای از امکانات ممکن است. من فکر میکنم سوژه خوبی را انتخاب کردهام».


برنده بخش فصولجولز کاکس این خرگوش را در حالی که گوشهایش را خوابانده و بدن خود را از سرما زیر برفها پنهان کرده، شکار کرده است. کاکس برای عکاسی از این منظره زیبا به پارک ملی کرنگورم در اسکاتلند رفته که بزرگترین بخشهای کوهستانی را در میان جزایر بریتانیا در اختیار دارد.برنده بخش حیات وحش باغچهاین زنبور در حالی که دارد آماده پرواز از لبههای ظرف زباله میشود و یک تکه کوچک آشغال را میان آروارههایش نگه داشته توسط دیوید توماس هندلی در حیاط پشتی خانهاش عکاسی شده است. او که در ولز زندگی میکند برای عکاسی از این حشره از نردبان بالا رفته تا این تصویر جالب را عکاسی کند.هندلی میگوید: «آخر هفته بود و چون کسی در اطراف نبود که به لانه زنبورها رسیدگی کند، تصمیم گرفتم سری به آنها بزنم و چندتایی عکس بگیرم».
برنده بخش رفتار حیواناتآماندا هیز که یک عکاس حرفهای است، بیش از یک هفته تلاش کرد از شکار پافینها توسط مرغ دریایی عکس بگیرد؛ اما این پرندههای کوچک که در اغلب موارد از صیاد بزرگ خود سریعتر بودند، او را ناکام گذاشتند. تا اینکه یکی از روزها یک مرغ دریایی توانست پرهای پشت گردن یک پافین را که فرود آمده بود بگیرد و او را از زمین بلند کند؛ اما باز هم پافینی که در تصویر میبینید خوششانس بود و توانست خودش را از منقار مرغ دریایی نجات دهد و فرار کند. هیز میگوید: «نمیدانم در آن لحظه قلب من تندتر میزد یا پافین از بند رها شده!».
برنده بخش محل سکونتیک فک خاکستری جوان که دارد از میان غاری در نزدیکی کانال مانش عبور میکند، با سنگهای اطراف خود همرنگ شده و ترکیب جالبتوجهی را خلق کرده است. الکساندر ماستارد که این تصویر زیبا را عکاسی کرده، میگوید: «متوجه شدم که یک فک دارد از میان غار عبور میکند و تصمیم گرفتم صبر کنم. تقریبا هر ۲۰ دقیقه یکبار یک فک از میان این غار عبور میکرد، شاید این منطقه محل زندگی دستهای از ماهیها باشد. در هر صورت این غار کوچک نقش مهمی را برای فکهای منطقه بازی میکند».
برنده بخش حیات وحش شهریفیل جونز با عکاسی از سارهای در حال استراحت که دارند سارهای در حال پرواز را تماشا میکنند، برنده این بخش از رقابت شده است. جونز میگوید: «سارها پاییز و زمستان روی اسکله استراحت میکنند و مخصوصا در شب فضای گستردهای را به خود اختصاص خواهند داد. من تصویر متفاوتی از این نمای همیشگی در ذهن داشتم و میخواستم آنها را در حالی عکاسی کنم که پرندههای خسته دارند به دریا نگاه میکنند و پشت سر آنها سارهای دیگری در پرواز هستند. هوای نامساعد باعث شد ناچار شوم برای گرفتن چنین عکسی چندین بار به اسکله سر بزنم».
برنده بخش مناظر زندهاستفن پاولس که این تصویر را از خودروهای در حال عبور از میان جادهای در دل یکی از بزرگترین جلگههای منطقه عکاسی کرده، آنرا در تضاد با حیات وحش و زندگی گیاهی منطقه میداند. او میگوید: «متأسفانه این جاده از میان زیستبوم منطقه عبور میکند. او شبهنگام را برای عکاسی انتخاب کرده تا اثر سوء جاده را بر حیات وحش منطقه بهتر نشان دهد و با نمایش تابلوی عبور گوزنها تلاش کرده به ناهمگونی جاده با محیط اطراف خود بیشتر تأکید کند».بخش پرتره حیواناتنیل مکینتایر این پرتره زیبا را از گوزن قرمز نری گرفته که میان درختهای کاج در پارک ملی کرنگورم در اسکاتلند ایستاده است. او میگوید: «این درختان مخصوصا در فصل سرد بخشی از نیاز غذایی این حیوان را بر طرف میکنند. من میخواستم چنین پرترهای را در میان درختان کاج از یک گوزن قرمز بگیرم و پس از چندین بار تلاش ناموفق در نهایت توانستم این پرتره زیبا را از گوزن نری که در میان درختان کاج احاطه شده، بگیرم».

برنده بخش درختان جنگلیجرمی واکر که یک عکاس حرفهای است، میبایست برای به تصویر کشیدن پرتوهای خورشید در نیوفارست، همشایر به سرعت حرکت کند تا بتواند پیش از تغییر سایههایی که روی زمین میخزند، تصویر مورد نظر خود را ثبت کند. با این حال او این کار را لذت ناب توصیف میکند.واکر میگوید: «یک بعدازظهر پاییزی تمامعیار بود، با آسمانی صاف و هوایی که به وضوح رو به سردی میرفت. شعاعهای طلایی خورشید هم از میان درختها میگذشتند و روی زمین جنگل بازی میکردند».
برنده بخش نوجواناشلی باترورت، ۱۴ ساله با به تصویر کشیدن پرستوهایی که در میانه پرواز از حضور یکدیگر استقبال میکنند، برنده این بخش شده است. جایزه این بخش به عکاسان کوچکی که ۱۲ تا ۱۸ سال سن دارند، تعلق میگیرد.
برنده بخش کودکاین سهره نر که در حین نشستن توسط ویلیام بریگز ۸ ساله عکاسی شده، جایزه بخش زیر ۱۲ سال این رقابت را برای عکاس کوچک خود به ارمغان آورده است.منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران