دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان زیست محیطی در یک مطالعه جدید دریافتند که تنوع مرجانهای بومی در غرب اقیانوس هند بویژه در اطراف ماداگاسکار خیلی بیش از آن حدی است که در گذشته تصور میشد و احتمالا میزان تنوع این مرجانها با صخره مرجانی بزرگ و معروف «Great Barrier» برابری میکند.به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این مطالعه که در مجله تخصصی «پلوس وان» به چاپ رسیده، حاصل بررسیها و کاوشهایی است که طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی و از سوی کارشناسان «مرکز توسعه و مطالعات اقیانوسهای ساحلی» روی مرجانهای «صخره ساز» در اقیانوس هند انجام گرفته است.این کارشناسان تاکنون ۳۶۹ گونه مختلف مرجان را در غرب اقیانوس هند شناسایی کردهاند اما تخمین می زنند که با مطالعات بیشتر، تعداد انواع مرجانهای بومی در این منطقه به ۴۵۰ گونه برسد.به این ترتیب وسعت و تنوع گونههای مرجانی در این ناحیه با جزایر «آندامان» در هند یا صخره مرجانی شمالی Great Barrier برابری میکند.به گزارش لایوساینس، این کارشناسان تاکید کردند که تعداد گونههای مرجانی بویژه در شمال کانال موزامبیک، فوق العاده زیاد است. این کانال مسیر آبی است که ماداگاسکار را از ساحل غربی آفریقا جدا میسازد.این کارشناسان تاکید کردند که صخرههای مرجانی در منطقه غربی اقیانوس هند نیاز به کنترل و حفاظت بیشتر دارند و بدون شک وجود آنها برای رشد این منطقه حیاتی است.

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران