دیده بان حقوق حیوانات ایران: برخی افراد به دلیل لاکتوگلوبولین موجود در شیر گاو، پروتئینی که در شیر انسان وجود ندارد،دچار حساسیت نسبت به شیر هستند و نمیتوانند شیر بنوشند. دستکاری ژنتیک، تولید شیر تازه گاو فاقد این پروتئین را ممکن ساخته است.برخی از افراد به شیر نوعی حساسیت دارند که باعث میشود نتوانند شیر بنوشند. در شیر، پروتئین مخصوصی به نام بتا- لاکتوگلوبولین یا به اختصار بی.ال.جی وجود دارد که سیستم گوارشی این افراد را آزار میدهد. دلیل آن هم فقدان آنزیم لازم برای هضم این پروتئین در بدن است. اما حالا، دانشمندان دانشگاه اوکلند در نیوزیلند موفق شدهاند ژنتیک گاوها را به نحوی تغییر بدهند که شیر آنها، فاقد این پروتئین باشد و در عوض، سایر پروتئینهای شیر در آن، به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد.به گزارش پاپساینس، گروه دانشمندان با ایجاد تغییر در آر.ان.ای، از آشکار شدن ژنهای خاصی که کدهای تولید بی.ال.جی هستند، ممانعت به عمل آورند. بی.ال.جی برای برخی انسانها حساسیتآور است و در شیر مادر هم وجود ندارد. محققین اول این روش را بر روی موشها آزمایش کردند، سپس با دستکاری ژنتیکی، هسته تخمک گاوی به دست آورند که با آن، ریز آر.ان.ایهای بازدارنده تولید بی.ال.جی آشکار میشوند. سپس تخمک به دست آمده، بارور شده و در رحم ماده گاوی به عنوان مادر جانشین قرار داده شد.
گروه محققین کار خود را با ۵۷ نطفه آغاز کرد و خیلی زود یک گوساله سالم پرورش یافت و متولد شد. اما اتقافی افتاد که اصلا انتظارش را نداشتند: گوساله بدون دم به دنیا آمد! محققین معتقدند که جهش ژنتیکی که باعث شده گوساله آنها بدون دم به دنیا بیاید، هیچ ارتباطی با مطالعه آنها و دستکاری ژنتیکی انجامشده ندارد. با این وجود، تحقیقات بیشتری برای یافتن دلیل این پدیده مورد نیاز است.
در نهایت، آنها به گوساله متولد شده هورمونهایی دادند تا باعث شوند زودتر شیر بدهد و متوجه شدند که شیر آن فاقد بی.ال.جی است. این مطالعه نشان میدهد که دستکاری آر.انای میتواند روشی موثر برای تغییر احشام و رسیدن به ویژگیهای مطلوب در آنها باشد. در عین حال محققین منتظرند گوساله کمی بزرگتر شود تا معمای دم نداشتن آن را بررسی کنند.خبر آنلاین