سطح نگهداری:متوسط
جریان اب:قوی
نور:متوسط تا زیاد
رنگبندی:سبز-صورتی
عناصر:کلسیم-استرانسیوم -عناصر کمیاب
رفتار:بی ازار برای سایر مرجانها
زیستگاه:منطقه ی اقیانوس هند تا استرالیا
شرایط اب:شوری بین 1.023 تا 1.025 -سختی :بین 8 تا 12 -اسیدیته :بین 8.1 تا 8.4-دمای اب :بین 23 تا 26 درجه ی سانتیگراد
این مرجان توانایی خوبی در سازگاری با نور و جریان اب متفاوت دارد .
این مرجان جز گونه های نسبتا دشوار است لذا توصیه میشود در اکواریوم های مخصوص نگهداری شود .
برای درخشش رنگهای مرجان نیاز به نوری با تمرکز بالا داشته که متال هالید گزینه ی ایده الی است اما انواع لامپهای دیگر نیز در صورت داشتن شدت نور کافی میتواند کفایت کند
این مرجان نیاز به غذادهی با میکروپلانکتونها و غذاهای مخصوص مرجان داشته و غذادهی نیزباید در هنگامی که مرجان خود را جمع کرده و نه در طول روز انجام شود.