منطقه حفاظت شده ارس سیستان

نام انگلیسی : Ors Sistan protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده ارس سیستان
اين منطقه با وسعت 112714 هكتار كه در شمال استان خراسان رضوي قرار دارد درسال 1378 حفاظت شده اعلام شد .داراي اقليمهاي نيمه خشك معتدل تا نيمه مرطوب گرم است .منطقه اي است كوهستاني با رودها و چشمه سارهاي فراوان و پوشش گياهي خوب ارس سيتان بخشي از ناحيه زمين شناسي كپه داغ با لايه هاي رسوبي در يايي عميق محسوب مي شود اين منطقه به دليل داشتن جنگلهاي انبوه و شاداب ارس و ضرورت حفاظت از آن از اهميت خاصي برخوردار است.

گونه هاي جانوري منطقه عبارتند از :قوچ و ميش ،بز و پازن ،گراز،پلنگ،گرگ،روباه معمولي،گربه جنگلي،گربه پالاس،تشي،كبك،تيهو،دليجه، كبك دري،سهره،چكاوك شاخ دار،كوركور،ليل،مرغ حق،عقاب طلايي و دشتي،پيغو،بالاوان،شاهين و انواع كوكرها. رشته كوه زيباي هزار مسجد،دره ها ي عميق و حيات و حش غني بيانگر قابليت بالاي اين منطقه براي فعاليتهاي علمي است.برای مشاهده نقشه هوایی منطقه کلیک کنید.