منطقه حفاظت شده ارژن ، فارس

نام انگلیسی : Arzhan protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده ارژن
منطقه حفاظت شده ارژن در استان فارس، بين 30/29 عرض شمالي و 52 طول شرقي، واقع شده و مساحت آن 59 هزار و 784 هكتار است.
پوشش گياهي: ني، جگن، بوريا، كوشيا، درختان بلوط، بادام، زالزالك، داغداغان
پستانداران: گربه وحشي، گرگ
پرندگان: اردك سرسبز، خوتكا، نوك پهن، آنقوت، گيلار، فيلوش، چنگر، يلوه آبي، حواصيل، اگرتها، اكراس، اكراس سياه، طاووسك، پليكان خاكستري ، اردك مرمري، اردك سرسفيد، عقاب شاهي، اردك سرسفيد، فلامينگو، درنا، كفچه نوك، كاكايي سرسياه
اين منطقه كه بعنوان ذخيره گاه زيستكره از سوى يونسكو انتخاب شده در 60 كيلومترى غرب شيراز قرار گرفته و 52800 هكتار مساحت دارد. اين منطقه شامل دشت وسيع ارژن و تالاب بين المللى پريشان است.
گونه هاى غالب گياهى منطقه را نى، جگن، بلوط و بادام تشكيل ميدهد و گونه هاى مهم جانورى آن شامل پرندگان آبزى و كنار آبزى از جمله پليكان پا خاكسترى، اردك سر سفيد و عقاب شاهى است. تعدادى گوزن زرد ايرانى نيز به اين منطقه آورده شده اند. اين منطقه به دليل آنكه زيستگاه مناسبى براى زمستان گذرانى و زادآورى بسيارى از پرندگان است داراى اهميت بين المللى است. اين منطقه را زيستگاه شير ايرانى، كه منقرض شده است، ميدانند.
برای مشاهده نقشه هوایی منطقه کلیک کنید.