ول آبزی

نام علمی : Arvicola amphibiusنام انگلیسی: Eurasian Water Voleنام فارسی: ول آبزی
(موش آبی)مشخصات: بزرگترین وُل ایران است. سر بزرگ، چشمها کوچک، گوشها کوتاه و پنهان در میان موها هستند. دمی نسبتاً بلند و تقریباً به اندازه نصف طول سر و تنه دارد. دندانهای پیشین زرد متمایل به نارنجی است. دندانهای آسیا نیز مانند دندانهای پیشین رشد دائمی دارند.اندازهها: طول سر و تنه 140 تا 200 میلیمتر، دم 65 تا 100 میلیمتر، پا 30 تا 33 میلیمتر، وزن 80 تا 200 گرم.زیستگاه: برخی آبزی هستند و در اطراف رودخانهها، نهرها و تالابهائی که دارای پوشش گیاهی متراکم باشد زندگی میکند. برخی دیگر نیز خشکیزی هستند و در چمنزارها و اراضی کشاورزی مشاهده میشوند.پراکندگی: در ایران از تهران تا زنجان، جنوب دریای خزر، آذربایجان، کرمانشاه، لرستان و اصفهان گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا تا ایران و عربستان.عادات: روزها، به خصوص صبح زود و غروب فعال است. درب لانه غالباً در بالای سطح آب قرار دارد و دارای چندین راهروی زیرزمینی است، این راهروها به لانه که سطح آن به وسیله علفهای خشک مفروش است ختم میشوند. طول راهروها گاهی به 40 متر میرسد. انبار ذخیره غذا در مجاورت لانه است. در مناطق مرطوب، لانه در بالای سطح زمین قرار دارد. در ناحیه سنجان اصفهان، در هر 100 متر طول ساحل نهرها، تا 146 لانه مشاهده شده است. در موقع ترس به داخل آب شیرجه میرود. شناگر ماهری است و حتی قادر است به مدت یک و نیم دقیقه در عمق دو تا سه متری زیر آب شنا کند. دارای غدد تولید بو در جلوی پاهاست و قلمرو خود را با آن علامتگذاری میکند. حیوان ترسویی نیست و اگر احساس خطر نکند به انسان نزدیک میشود. طول عمر در اسارت پنج سال است.غذا: از برگ، گل، پیاز گیاهان، پوست و ریشه درختان و گاهی نیز از حشرات کوچک آبزی و حلزون تغذیه میکند.تولید مثل: سه تا پنج بار در سال میزاید. جفتگیی از اوایل بهار تا اواسط پاییز صورت میگیرد، پس از سه هفته دو تا هشت بچه کور و بیمو میزاید. چشمها پس از 10 روز باز میشوند. مدت شیرخوارگی 12 روز است و در دوماهگی بالغ میشوند. طول عمر دو تا چهار سال است.