ول ایرانی

نام علمی : Microtus iraniنام انگلیسی: Iranian Voleنام فارسی: ول ایرانی
مشخصات: شباهت زیادی به ول اجتماعی دارد. رنگ پشت نخودی مایل به زیتونی است، پهلوها روشنتر و زیر بدن سفید چرک یا شیری.اندازهها: (تعداد نمونه محدود) طول سر و تنه 100 تا 107 میلیمتر، دم 34 تا 37 میلیمتر، پا 18 تا 19 میلیمتر.پراکندگی: ول ایرانی برای نخستین بار در اطراف شیراز در ارتفاع حدود 1730 متری دیده شده است، گزارشهایی نیز مبنی بر مشاهده آن در نواحی غرب، شمال و خراسان وجود دارد که هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است. از دیگر خصوصیات این حیوان اطلاع دقیقی در دست نیست.