ول حفار ترکمنی

نام علمی : Ellobius talpinusنام انگلیسی: Northern Mole-Voleنام فارسی: ول حفار ترکمنی
مشخصات: شباهت زیادی به ول حفار افغانی دارد ولی جثهاش کوچکتر است. رنگ موهای پشت قرمز و زیر بدن سفید است.زیستگاه: دشتها و مناطق خشک.پراکندگی: در ایران تا کنون در شنزارهای دشت ترکمن صحرا و اطراف سرخس نزدیک روستای چکودر مشاهده شده است.پراکنش جهانی: از اکراین تا قزاقستان.عادات: اکثراً ناشناخته. دالانهایی در عمق 20 تا 30 سانتیمتری سطح زمین حفر میکند. لانه در عمق 50 سانتیمتری قرار دارد.