موش صحرایی گردن زرد

نام علمی : Apodemus flavicollisنام انگلیسی: Yellow-necked Filed Mouseنام فارسی: موش صحرایی گردن زرد
(موش کشتزار گردن زرد)
مشخصات: موهای پشت قهوهای، زیر بدن سفید یا خاکستری گاهی با هاله زرد یا قرمز رنگ، اکثر آنها دارای لکه گلوئی پهن یا گرد و گاهی مثلثی شکل در ناحیه زیر گلو هستند. این گونه از نظر خصوصیت دندانی و جمجمه و همنچنین از نظر ژنتیکی با سایر گونهها متفاوت است.
اندازهها: طول سر و تنه 93 تا 106 میلیمتر، دم 95 تا 112 میلیمتر، پا 21 تا 24 میلیمتر، گوش 16 تا 19 میلیمتر، وزن 20 تا 36 گرم.
زیستگاه: منطقه زاگرس.
پراکندگی: تا کنون از شهرستان کنگاور و روستای غلامان واقع در 30 کیلومتری غرب خرمآباد در استان لرستان گزارش شده است.
عادات: ناشناخته.