موش مقدونیه

نام علمی : Mus macedonicusنام انگلیسی: Macedonian Mouseنام فارسی: موش مقدونیه
مشخصات: این موش شبیه موش خانگی است و پراکندگی وسیعی از شبه جزیره بالکان تا ع ترکیه و قفقاز دارد. به تازگی این موش از مناطق غربی و شمالی ایران و قزوین گزارش شده است. طول دم در این گونه کوتاهتر از طول سر و تنه است. از سایر مشخصات و عادات و رفتار این حیوان اطلاعات زیادی در دست نمیباشد.