موش صحرایی هیرکانی

نام علمی : Apodemus hyrcanicusنام انگلیسی: Hyrcanian Filed Mouseنام فارسی: موش صحرایی هیرکانی
(موش کشتزار هیرکانی)مشخصات: رنگ موهای پشت قهوهای تیره است که به طرف پهلوها رنگ آن روشنتر میشود. زیر شکم کاملاً سفید است. اکثر آنها لکه نارنجی رنگی در ناحیه سینه دارند که اندازه آن متفاوت است. موهای دم کوتاه است به نحوی که فلسها قابل مشاهده هستند. در انتهای دم موها نسبتاً بلندند. رنگ موهای روی دم قهوهای و زیر آن روشنتر است. این گونه از لحاظ خصوصیات دندانها و جمجمه با دیگر گونههای این جنس کاملاً متفاوت است.اندازهها: طول سر و تنه 93 تا 110 میلیمتر، دم 93 تا 109 میلیمتر، پا 22 تا 24 میلیمتر، گوش 15 تا 18 میلیمتر، وزن 19 تا 39 گرم.زیستگاه: مناطق جنگلی خزری.پراکندگی: از آستارا تا پارک ملی گلستان.پراکنش جهانی: قفقاز، جمهوری آذربایجان و احتمالاً ترکمنستان.عادات: اطلاعات چندانی در مورد عادات و رفتار این موش صحرائی در دست نیست.