موش هیمالیایی

نام علمی : Rattus pyctoris ,R. Turkestanicusنام انگلیسی: Himalayan Rat ,Turkestan Ratنام فارسی: موش هیمالیایی
(موش ترکستانی، رت هیمالیایی)مشخصات: از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به موش سیاه و موش قهوهای دارد، با این تفاوت که جثة موش هیمالیائی کوچکتر است. دم این موش دو رنگ است در صورتی که رنگ دم در موش سیاه یک دست است. موهای پشت به رنگ قهوهای و زیر بدن سفید است حد فاصل آن کاملاً مشخص است. گوشها بلند است و در صورت خم شدن به چشمهایش میرسد. طول دم کوتاهتر از طول سر و تنه است و موهای کوتاه و ظریفی روی آن روئیده است.زیستگاه: مناطق کوهستانی.پراکندگی: شمال شرقی استان کرمان (نمونهها در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو موجود است) همچنین اطلاعات موثقی مبنی بر وجود آن در خراسان شمالی (اطراف طرقبه) وجود دارد.پراکنش جهانی: آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، هندوستان، نپال و چین.عادات: از عادات و رفتار این حیوان اطلاعاتی در دسترس نمیباشد.