هامستر دم دراز زاگرسی

نام علمی : Calomyscus bailwardiنام انگلیسی: FZagros Mountain Calomyscusنام فارسی: هامستر دم دراز زاگرسی
(کیسه دهان دمدراز)مشخصات: دمی دراز دارد و شباهت آن به موش صحرایی بیشتر از شباهتش به هامستر است ( آن را حد واسط موش و هامستر می دانند ) . غالباً موهای انتهای دم مانند جبربیل ها منگوله دار است . رنگ موهای پشتی ، شنی متمایل به صورتی تیره است . زیر بدن ، دست و پا و زیر دم سفید است .اندازهها: طول سر و تنه 70 تا 85 میلی متر ، دم 83 تا 101 میلی متر ، پا 20 تا 23 میلی متر.زیستگاه: کوهستان های مرتفع و صخره های متلاشی شده واقع در مناطق بیابانی و استپی ، از جاهای مرطوب دوری می کند.پراکندگی: این حیوان نخستین بار در منطقه ایذه .اقع در استان خوزستان مشاهده شد . هامستر دم دراز زاگرسی در مناطق زاگرس شامل کردستان ، ایلام ، لرستان ، فارس ، غرب اصفهان ، شمال خوزستان و استان های کرمان و هرمزگان پراکندگی دارد .پراکنش جهانی: این گونه تاکنون فقط از ایران گزارش شده اشت .عادات: در تابستان شبگرد است ولی در زمستان و پاییز روزها فعال است . به صورت انفرادی زندگی می کند ولی گاهی اوقات با هم نیز مشاهده می شوند . لانه خود را در بوته زارهای مناطق صخره ای با شیب کم می سازد . بقایای مواد غذایی در نزدیک لانه دیده می شود .غذا: مواد گیاهی ، از قبیل دانه ، برگ ، گل ، و مواد حیوانی نظیر حشرات تغذیه می کند .تولید مثل: جفت گیری در اوایل بهار صورت می گیرد ، ماده لانه ای کوری شکل از الیاف گیاهی و گاهی مخلوط با پشم گوسفند را در بین صخره ها می سازد و سه تا پنج بچه می زاید ، بچه ها در زمان تولید کور و بی مو هیتند . چشم ها پس از 13 روز باز می شوند . تعداد زایمان یک تا دو بار در سال است .