هامستر خاکستری

نام علمی : Cricetulus migratoriusنام انگلیسی: Grey Dwarf Hamsterنام فارسی: هامستر خاکستری
مشخصات: جثه کوچک، دم کوتاه، چشمها نسبتاً درشت و گوشهائی پهن و بیضیشکل دارد. رنگ موهای پشت خاکستری تیره است که به تدریج در پهلوها زرد اُخرایی میشود، پایین بدن، دست و پا، و زیر دم سفید است، حد فاصل رنگ پشت و زیر بدن کاملاً مشخص است. شباهت زیادی به وُل دارد ولی چشمهایش درشتتر و گوشهایش بزرگتر است.اندازهها: طول سر و تنه 90 تا 115 میلیمتر، دم 22 تا 28 میلیمتر، پا 15 تا 17 میلیمتر، وزن حدود 35 گرم.زیستگاه: علفزارها، بوتهزارها و اراضی کشاورزی واقع در مناطق جنگلی، استپی، کوهستانی، و بیابانی.پراکندگی: در ایران در اکثر مناطق به جز مناطق مجاور دریای مازندران و خلیج فارس گزارش شده است.پراکنش جهانی: از سواحی دریای مدیترانه تا آسیای مرکزی و عربستان.عادات: اکثراً شبگرد است. گاهی روزها نیز فعال است. به صورت انفرادی زندگی میکند. لانه را در زیر زمین میسازد، این لانه چندین راه خروجی و قسمتهایی برای زایمان، انبار غذا و توالت دارد. در مناطق سردسیر زمستانها به خواب زمستانی فرو میرود.غذا: از مواد گیاهی مانند دانه، میوه، و مواد حیوانی مانند حشرات تغذیه میکند. این هامستر برای ذخیره زمستانی مقدار زیادی مواد غذایی را به وسیله کیسه دهانی به لانه حمل میکند. در کیسه دهانی هامستر خاکستری 43 دانه سویا دیده شده است. در برخی از مناطق کشور هامستر خاکستری آفتی جدی برای محصولات کشاورزی به شمار میرود.تولید مثل: جفتگیری در بهار، و احتمالاً در لانة ماده، صورت میگیرد. نر به مدت 10 روز با ماده زندگی میکند. طول آبستنی 17 تا 22 روز است و بین دو تا 11 بچه کور و بدون مو میزاید. ماده قادر است 5 تا 6 بار در سال و گاهی اوقات نیز بیشتر از 10 دفعه زایمان کند.