این بسته غذایی کامل ترین غذای مخصوص عروس هلندی ، طوطی برزیلی ، مرغ عشق، روزیلا ، خورشیدی و کلیه طوطی های کوچک چثه است.بسته غذایی کیکی اکسلنت حاوی دانه هایی نظیر تخمه آفتاب گردان ، بادام زمینی ، کاقه و سایر دانه های مورد نیاز طوطی های کوچک است که همه آنها با ویتامین غنی شده اند.