غذای مخصوص طوطی کاسکو کیکی اکسلنت موگامبو ، این بسته غذایی کامل ترین غذای مخصوص طوطی کاسکو است.بسته غذایی کیکی موگامبو کاسکو حاوی دانه هایی نظیر تخمه آفتاب گردان ، بادام زمینی ، کاقه و سایر دانه ها و ویتامین ها و مینرال های مورد نیاز کاسکو است که همه آنها با ویتامین غنی شده اند