غذای کاسکو آماده و غنی شده ویتا کرافت آلمان حاوی انواع غلات و میوه های مور نیاز و مخصوص طوطی های ساکن آفریقا مانند طوطی خاکستری آفریقایی یا کاسکو ، جوجه کاسکو ، سنگال ، طوطی ژاردین و سایر طوطی های آفریقابا مصرف این غذای غنی شده برای طوطی کاسکو و سایر طوطی های آفریقایی خود میتوانید از سلامت جسمی طوطی خود اطمینان داشته باشید.بهترین غذا برای پر شدن بدن کاسکو های لاغر و ضعیف