غذای طوطی مرغ عشق یا باجریگار آماده و غنی شده ویتا کرافت آلمان حاوی انواع غلات و ارزن و دانه های ریز مور نیاز و مخصوص طوطی ها و پاراکیت های کوچک مانند باجریگار و مرغ عشقبا مصرف این غذای غنی شده برای طوطی های خود میتوانید از سلامت جسمی پرنده خود اطمینان داشته باشید.بهترین غذا برای پر شدن بدن طوطی های لاغر و مرغ عشق های ضعیف