غذای طوطی بلال آماده و غنی شده ویتا کرافت آلمان مخصوص طوطی و کاسکو و جوجه طوطی سانانی که تازه از راه رسیده اندبا مصرف این بلال غنی شده برای جوجه کاسکو و جوجه طوطی های خود میتوانید از سلامت جسمی پرنده خود اطمینان داشته باشید.بهترین غذا برای پر شدن بدن طوطی های لاغر