Birdsnest Coral


سطح نگهداری:دشوار
جریان اب:متوسط
نور:زیاد
مکان قرار دهی: متوسط تا بالا
رفتار:ارام و بی خطر
عناصر مورد نیاز:عناصر کمیاب-کلسیم -استرانسیوم-منیزیم
رنگبندی:صورتی -بنفش-سبز
خانواده:Pocilloporidae
زادگاه:فیجی
گونه:مرجانهای سخت sps
شرایط اب:شوری بین 1.023 تا 1.025- اسیدیته (PH) :بین 8.1تا 8.4 - سختی (KH): بین 8 تا 12 -دمای مناسب :بین 23 تا 26 درجه ی سانتی گراد
این مرجان به نام مرجان برسی یا انگشتی نیز شناخته میشود . این گونه در درجه بندی های متفاوتی از رنگصورتی یافت میشود
این مرجان در شرایط مناسب نیازی به غذادهی برای حفظ سلامتیش ندارد هرچند در صورت استفاده از غذاهایی که برای نرم تنان استفاده میشود مانند میکروپلانکتون این مرجان نیز از طریق تصویه اب و از انها استفاده خواهد کرد.
در شرایط ایده ال رشد این مرجان سریع خواهد بود و اشکال گوناگون شاخه هایش افزایش میابد. توصیه میشود در اکواریومهای تخصصی ریف نگهداری شود .در حالت کلی سطح نگهداری مرجان متوسط به دشوار در نظر گرفته میشود.