آیا با عقیم کردن حیوانات خانگیمان، حقوق آنها را پایمال میکنیم؟؟ما در این بحث تنها می خواهیم به این نکته بپردازیم که آیا بهتر است حیوان خانگی خود را عقیم کنیم یا نه.
حیوانات را نبایستی با انسان مقایسه نمود. توضیح آنکه، چنانچه یک انسان حس غریزی تمایلات جنسی را تجربه کرده باشد، در مغز او به صورت خاطره حک شده و از این به بعد، نیازها و تمایلات جنسی او حتی با وجود عقیم شدن، باقی خواهند ماند و به صورت سرخوردگی نمایان میشوند و مشکلات بعدی را به دنبال خواهد داشت.این امر در مورد حیوانات مصداق ندارد. چراکه حیوانات قدرت تعقل و حفظ خاطره را در سطح انسان دارا نمیباشند و رفتارهای جنسی را با توجه به غریزه صرف انجام میدهند، و در صورت عقیمسازی، احساس ناتوانی جنسی نخواهند داشت! بلکه ابدا تواناییها و گرایشات جنسی و پیامدهای آن را نشان نخواهند داد.حال اگر بخواهیم سخت گیرانه تر فکر کنیم مورد بالا را در نظر می گیریم و یک فرض به آن اضافه میکنیم؛ که حیوانات اندکی قدرت خاطره به هر حال دارند و ممکن است که پس از مدتی که تجربهی جنسی داشتهاند، به صورت خاطره در ذهنشان باقی مانده و در صورت عقیمسازی، سرخوردگی جنسی و به دنبال آن افسردگی گریبان گیرشان شود. هرچند این مورد بسیار کم رنگ مینماید با این حال،توصیۀ ما این است که عقیمسازی در سنین قبل از بلوغ انجام شود. در این صورت آن خاطره هم رخداد نخواهد داد و حیوان برای همیشه خنثی خواهد ماند و هیچگاه احساس نمیکند که در حق او اجحاف شده است.
پیشنهاد دامپزشکان در مورد عقیم کردن حیوانات خانگی چیست؟پیشنهاد آنها مثبت است زیرا منفعتهای برای حیوان و صاحب آن در پی دارد که ما در زیر برایتان شرح میدهیم: منفعت هایی که برای خود حیوان میتواند در پی داشته باشد:1 حدود 45% از سگهای ماده که عقیم نشده اند، در سنین بین 7 تا 11 سال درگیر تومورهای پـسـتانی میشوند.عقیمسازی در قبل از بلوغ تا 0.05 % احتمال رخداد این تومورها را کاهش داده حال آنکه بعد از اولین فحلی این احتمال به 8% و عقیمسازی پس از دومین فحلی تا 27% احتمال درگیری به سرطان پستان را کاهش می دهد.
2 بسیاری از گربه ها و یا سگها که از بچگی در کنار شما زندگی کردهاند و توانایی مراقبت از خود را در محیط خشن و خطرناک خارج از خانه ندارند، در فصل جفت گیری (در مورد گربه ها) یا زمانی که فحل میشوند یا حیوان فحلی در مجاورت خانه شما وجود داشته (در مورد سگ ها)، رفتارهای عصبی از خود نشان داده، افسرده میشوند یا به شدت هیجان زده و عصبانی هستند و اشتهای خود را از دست می دهند و در اولین فرصت ممکن است خانه را ترک کنند و اینبار دیگر حتی به حرف شما هم گوش نخواهند داد و راه خیابان را در پیش خواهند گرفت. خطر دزدیده شدن، تصادف با وسایل نقلیه، درگیری با دیگر حیوانات و ... آنها را تهدید می نماید. عقیمسازی سبب می شود حیوان شما خوش اخلاقتر باشد، رفتارهای جنسی ناپسند را با دسته مبل یا پای افراد یا به هر طریقی از خود نشان ندهد و سلامت او حفظ شود.
3 بسیاری از حیوانات نر تومورهایی دارند که به دلیل وجود هورمورن های جنسی گسترش مییابند.
4 پس از جفتگیری و آبستن شدن، بسیاری از سگها و گربه ها به دلیل ضعف شدید و کمبودهای تغذیهای، لاغر شده، مشکلات دندانی و استخوانی پیدا میکنند، پوشش مویی خود را از دست میدهند و تا مدتها عوارض ناشی از عدم تغذیه مناسب در حین آبستنی را با خود به دوش میکشند.
5 به دنبال فحلی، در مواردی حیوان ممکن است مستعد بیماریهای رحمی شده و چون این بیماریها اغلب همانند اندومتریت و پایومتریت خاموش هستند، گسترش پیدا میکنند و وخیم میشوند و حتی جان حیوان را تهدید می نمایند.منفعت هایی که برای صاحب حیوان میتواند در پی داشته باشد :


1 حیوان شما منظم تر شده، مطیع تر خواهد بود و توجهش به شما بیشتر خواهد بود و بهتر تربیت میشود.توجه داشته باشیم که ما در محیط شهری از حیوانی نگهداری میکنیم و باید حیوان ما برای حفظ سلامتی خودش هم که شده، آموزش های مورد نیاز را ببیند و رفتارهای لازم در محیط خانواده شما را انجام دهد.
2 همسایه های شما از پارس حیوان شما شاکی هستند. باید حیوان را به کسی بسپرید یا به باغی ببرید یا بفروشید! چه کسی بهتر از شما حیوان شما و نیازهای عاطفیاش را درک میکند؟ هیچ کس!شما مسئولید در قبال او.. پس میتوانید برخی از ناهنجاریهای رفتاری را با این عمل اصلاح نمایید و به راحتی او را در آپارتمان خویش نگه داری نمایید.
3 با حیوان خود در پارک یا خیابان در حال قدم زدن هستید، ناگهان سگ دیگری از کنار شما رد میشود، حیوان شما بیقراری میکند تا به دنبال او بدود.. هم شما را خسته میکند و هم خودش افسرده میشود. در بسیاری از موارد این جستار در پی حیوان دیگر ناشی از گرایشات غریزی جنسی است. پس با عقیمسازی، حیوان شما در پارکها آرامتر خواهد بود و از محیط و حضور شما لذت میبرد و شما از شادمانی او خرسندتر خواهید بود.منبع: کلینیک دامپزشکی قیطریه