آسیو : این حشره تعداد قابل توجهی از اجساد مرده را پشت خودش حمل می کند تا آنها را برای ناهار بخورد. همانطور که از تصاویر پیداست، این حشره دست کم ۲۰ مورچه را با خود حمل می کند که به گفته دانشمندان، این کار را برای دفع حمله شکارچیان بالقوه ای چون عنکبوت های پرنده انجام می دهد.
آن حشره قاتلی است که مکانیسم دفاعی اش برای دور کردن دشمنان خود، حمل اجساد مرده مورچه هاست. این بهترین عبارتی است که می توان در توصیف این حشره بکار برد.حشره قاتل دست کم ۲۰ مورچه مرده را برای دورکردن شکارچیان بالقوه با خود حمل می کند.
هاک پینگ گوک، عکاس مالزیایی، تصمیم گرفت مستندی از روش های شگفت انگیز استتار حشرات را با استفاده از ماکروفوتوگرافی به تصویر بکشد.دانشمندان بر این باورند این یک مکانیسم دفاعی است که حشرات برای حفظ جان خود از آن استفاده می کنند.
وی گفت: “این حشرات قاتل، خیلی کوچک هستند، کمتر از یک سانتیمتر، بطوری که دوربینی که من استفاده کردم واقعا در اینجا کارساز بود، چراکه به من این امکان را می داد تا بدون نیاز به هیچ قطعه کمکی به محدوده ای فراتر از ماکزیمم بزرگنمایی یک به یک لنزهای ماکروی معمولی دست پیدا کنم.”
رفتار این حشرات خیلی شگفت انگیز است. آنها با تزریق آنزیم مورچه ها را شکار می کنند و آنقدر آنها را می مکند تا خشک شوند، سپس اجساد مرده آنها را با خود حمل می کنند تا استتار شوند، که به احتمال زیاد این کار را برای دفاع از خود در برابر حمله حشرات درنده ای چون عنکبوت های پرنده انجام می دهندحشرات قاتل، طعمه خود را با تزریق آنزیم می کشند و سپس محتویات داخل آن ها را می مکند.
حدود ۳۰ دقیقه وقت گذاشتم تا هروقت یکی از این حشرات را دیدم، از آن عکس بگیرم.
سعی کردم تا جایی که می توانم در زوایای مختلف از این حشره عکس بگیرم، و تنها چندتا از آنها را بعنوان بهترین عکس از لحاظ زاویه، موقعیت، ترکیب و غیره دوست دارم.

منبع :www.apam.ir