جالب است که بدانید هیچ گربه وحشی مو بلندی وجود ندارد و به گونهای ویژه، این یک جهش ژنتیکی در گربههای اهلی معمولی است که تحت تاثیر آب و هوای سرد ایران در نسلهای بعد پایدار شده است. در گذشته تصور میشد این گربه از نسل گربههای وحشی آفریقایی باشد اما این نظریه امروزه رد شده است. البته ظاهر کنونی این گربه حاصل صدها سال نژاد پروری اروپاییان است. در واقع نسل کنونی این گربهها بسیار زیباتر از نسل گذشته آنهاست.

یک گربه ایرانی اصیل موهایی پر پشت دارد. دارای پاهایی کوتاه یک سر بزرگ و پهن همراه با گوشها و چشمهایی جدا و دور از هم و یک دهان کوچک است. چشمهای آنها بسیار حساس است.
عمر این گربه حدود ۱۰ سال است، اما در شرایط خوب تا ۱۹ سال هم میرسد. رنگ چشمانشان آبی یا نارنجی یا سبز و یا دو رنگ است، در گربههای کاملا سفید با چشمان آبی (معروف به آلبینو یا زال) امکان ناشنوایی بیشتر از دیگر آنها وجود دارد.
پیشینه گربه ایرانی در حقیقت تاریخچه همه نژادهای مو بلند است، زیرا تقریباً با اطمینان میتوان گفت که تمام گونههای مو بلند از نژادهای ایرانی پدید آمدهاند. البته نژاد Balinese (سیامی مو بلند) و نژادها سومالی (Abyssinian مو بلند) دو استثنا بر این مدعا هستند. تصور میشود این نژادها از جهش یک نژاد مو بلند مستقل به وجود آمده باشند.
این که نخستین گربههای ایرانی چه زمانی و در کجا پیدا شدهاند، روشن نیست. با این حال شهرت و افتخار آنها به طور کلی نصیب ایران (Persia) شده است. گربههای مو بلند از حدود سده ۱۶ میلادی و حتی زودتر دیده شده اند و این در زمانی بوده است که نخستین گربههای از این نوع به اروپا راه یافتهاند. هیچ گربهای از نژادهای وحشی وجود ندارند که موهای بلند داشته باشند، بنابراین باید پذیرفت که این ویژگی از یک جهش در گربههای مو کوتاه که شاید از مصر بوده اند ایجاد شده است. آب و هوای سردتر زمستانی ایران چنین جهشی را امکان پذیر کرده است
از زمان پدید آمدن این گربهها علاقه زیادی در بین دوستداران گربه برای نگهداری آنها ایجاد شد. این علاقه باعث شد که این گربهها ارزش بیشتری نسبت به خویشاوندان مو کوتاه خود پیدا کنند.
پنداشته میشود گربههای خانگی به نام علمی Felis Catus، از گربه جنگلی Felis Chaus یا گربه وحشی آفریقایی، Felis Lybica گرفته شده باشند. این گونه، به گفته بعضی از جانور شناسان نوع ویژه ای از گربه وحشی اروپایی، Felis Sylvestris تلقی میشوند. اگر این نظر درست باشد، گربه خانگی با نام باشکوه تری یعنی Felis Sylvestris Catus، نامگذاری خواهد شد.
امروزه استانداردهای ویژه ای توسط آمریکا برای گربه ایرانی تعیین شده است که در آینده نزدیک به صورت کاملا موشکافانه به این ویژگیها می پردازیم.


منبع: گربه,گربه پرشین,گربه سانان,گربه های ایرانی,گربه ایرانی,پرشین کت,گربه پرشین اصیل,پرشین کت اصیل,نگهداری از پرشین کت,نگهداری از گربه,درباره پ