آراها طوطی های بزرگی هستند. آنها دارای منقاری قوی هستند . آراهای اصیل دور چشم آنها فاقد پر است و پرهای آنها رنگی و دارای خطوط سیاهرنگی هستند در نژاد هیاسینث(Hyacinthinus) در دور چشم و منقار خود دارای حلقه های باریکی هستند.آراها پرندگانی اجتماعی اند که در گروه های بزرگ به جستجوی خوراک خود میروند.
آنها باعث خسارت در مزارع گندم و جو و باغ های میشوند آراها به ندرت پرواز میکنند و زمانی پرواز میکنند که مسافت طولانی را میروند. روی زمین به سختی راه میروند و حرکتی متمایل به پهلو دارند.


خاستگاه آراها (ara-macaw)
در مناطق استوایی و جزایر بین مکزیک و برزیل و در جنگل های بکر و نزدیک رودخانه زیست میکنند.


آراها به عنوان حیوان خانگی:
آراها پرندگانی باهوش و مهربان هستند که به سرعت با انسان و محیط اطراف خود خو میگیرند و معمولا بین اشخاص یکی را به عنوان همدم خود می پذیرد. آراها به قفسی بزرگ با میله هایی قطور و شاخه هایی از چوب برای راه رفتن احتیاج دارند و به هیچ عنوان نباید از شاخه های فلزی یا زنجیر استفاده شود.
ارا مبادرت به پرواز نمیکند مگر اینکه از چیزی ترسیده باشند و در طول شب باید داخل قفس باشد
چون ممکن است از چیزی بترسند و فرار کنند که البته به ندرت این اتفاق پیش می آیدمگر اینکه پرنده به محیط خو نگرفته باشد. دوش آب ولرم برای آراها روزانه مناسب میباشد به شرطی که مراقبت های لازم انجام شود که مریض نشوند چون آنها به خصوص در تغییر ناگهانی هوا (گرم-سرد) حساس میباشند.
استعداد حرف زدن آراها:
آراها در صورتی که به انسان و محیط خود خو بگیرند برخی کلمات را خواهد آموخت اما خیلی از کلمات را قادر نیستند بگویند.


طول عمر آراها(ara-macaw)
آراها تقریبا بین ۵۰ تا ۸۰ سال و برخی هم تا ۱۳۰ سال عمر می کنند.


تغذیه آراها (ara-macaw)
آراها از گردو،بادام،فندق،پسته و کلا آجیل و خشکبار حتی با دارا بودن پوست و گندم و جو، میوه های شیرین ، تخمه آفتابگردان، ذرت، کاهو به ندرت ونان سوخاری تغذیه میکنند.


بعضی از انواع گونه های آراها (ara-macaw)


آرا سینه قرمز(ara severa) با طول ۴۵ تا ۵۲ سانتیمتر
آرا قرمز روشن یا آراکانگا(ara macaw) با طول ۷۸ تا ۹۰ سانتیمتر
آرا بال سبز یا آرا قرمز تیره ( ara chlorptera) با طول ۷۸ تا ۹۰ سانتیمتر
آرا سرباز (ara militaris) با طول ۶۵ سانتیمتر
آرارانا با آرا زرد-آبی (ara ararauna) با طول ۸۰ تا ۹۵ سانتیمتر
و معروفترین آراها هیاسینت آرا ( Anodorhynchus hyacinthinus) با طول ۹۸ سانتیمتر که این نژاد در حال انقراض است.


ضمنا بدن آرا ها یا همان ماکائو ها نیز مثل آمازونها بوی خوبی می دهد. این بو توسط غدد چربی ناحیه دم آنها ترشح می شود

منبع : totisanan.com