اکروپورا ارغوانی(Purple Acropora)

سطح نگهداری:سخت
نور:زیاد
جریان اب:قوی
مکان قرار دهی:تمام مکانهای اکواریوم
عناصر مورد نیاز:کلسیم-عناصر کمیاب
زادگاه:فیجی-منطقه اقیانوس هند تا استرالیا
شرایط اب:شوری بین 1.023 تا 1.025 اسیدیته (ph): بین 8.1 تا 8.4 سختی (kh):بین 8 تا 12 دما:بین 23 تا 26 درجه سانتیگراد
رفتار:ارام
اکروپورا بیشتر انرژی خود را از فتوسنتز به دست می اورد لذا نور شدید و مناسب الزامی است .برای تکمیل تغذیه از غذاهای پلانکتونی میتوان استفاده کرد تا مرجان ان ها را از اب فیلتر کرده و مصرف نماید.
غذادهی هفتگی جهت افزایش رشد و سلامت و رنگ بهتر مرجان مناسب است.
پایداری شرایط اب برای سلامت اکروپورا ضروری است.میزان کلسیم و استرانسیوم بالا جهت رشد این مرجان مورد نیاز است.مرجانهای اکروپورا در حالت کلی برای نگهداری در اکواریمهای خانگی دشوار هستند و نیاز به شرایط ایده ال و نگهداری زیادی داشته لذا به تازه واردان و اکواریومهای تازه راه اندازی شده توصیه نمیشوند.
جریان اب قوی اما غیر مستقیم از دیگر احتیاجات اکروپوراست.این جریان اب جهت رساندن مواد مغذی و دفع مواد زائد از مرجان لازم است.با توجه به اینکه رشد مرجان در شرایط ایده ال زیاد است در نتیجه مواد دفعی ان نیز نسبت به سایر مرجان بیشتر و جهت دفع ان جریان زیاد اب احتیاج خواهد بود.
با توجه به شرایط نگهداری این مرجان هزینه بیشتری برای اکواریوم داران به دنبال داشته لذا کمتر مورد استقبال قرار میگیرد به خصوص از طرف غیرحرفه ها.
این مرجان جز sps هاست و بهتر است در اکواریومی که جهت همین گونه از مرجانها تهیه شده نگهداری شود و از نگهداری ان با lpsها یا سایر مرجانهایی که شرایط نگهداری متفاوتی دارند پرهیز شود.