خطراتی که طوطی شما را تهدید می کند:
۱-تغییر ناگهانی دمای هوا برای طوطی سانان خطرناک است .دمای مناسب برای آنها ۲۵-۲۴ درجه سانتی گراد است.


۲-اصابت به شیشه در وپنجره باعث خونریزی داخلی طوطی خواهد شد.


۳-در هنگام حمام کردن طوطی خود مراقب باشید تا پنجره حمام باز نباشد چون ممکن است دیگر طوطی خود را نبینید.


۴- باقی ماندن مواد شوینده روی بدن طوطی بعد از حمام باعث مسمومیت آنها می شود.


۵- وان یا دستشویی پر از آب ممکن است باعث خفگی طوطی شود.


۶-گیر کردن طوطی لای درها باعث له شدن آنها می شود.


۷-بخاری و وسایل الکتریکی باعث سوختگی طوطی و یا مرگ آنها خواهد شد.


۸- میله نشیمنگاه باریک باعث بلند شدن بیش از حد ناخن ها و بیماری های پا درطوطی خواهد شد.


۹- قرار گرفتن طوطی در معرض هوای آزاد در اثر باز بودن در یا پنجره باعث سرماخوردگی و چرک کردن ششهای طوطی خواهد شد.


۱۰-لگد شدن توسط پای انسان باعث مرگ طوطی خواهد شد.


۱۱-گاز گرفتن کابل های برق باعث برق گرفتگی و مرگ طوطی می شود.


۱۲-قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید و اتاق های بسیار گرم طوطی شما را در معرض سکته قلبی قرار می دهد.


۱۳-پرواز کردن طوطی به سمت شومینه باعث سوختگی و مرگ طوطی خواهد شد.


۱۴- قرار گرفتن بیش از حد طوطی در محیط حمام، بدون وجود تهویه مناسب باعث بروز بیماری های تنفسی در طوطی خواهد شد

منبع : totisanan.com