دیده بان حقوق حیوانات ایران: در میان کوچکترین مهرهداران روی زمین خفاش بامبلبی، مرغ مگسخوار و ماهی بالغی به اندازه یک لارو حشره دیده میشود. حفظ گرمای بدن بزرگترین چالش پیش روی جانداران کوچک خونگرم است که شیوههای جالبی برای حفظ آن دارند.این خفاش کوچک که طول بدنش بین ۲۹ تا ۳۳ میلیمتر است، کوچکترین پستاندار جهان از لحاظ طول بدن بهشمار میرود. این خفاش که در معرض خطر انقراض است، بومی تایلند بوده و تنها در این کشور دیده شده است.اغلب قدرت، توان بدنی و عظمت حیواناتی مانند نهنگها و فیلها است که میتواند ما را تحتتأثیر قرار دهد؛ اما جهان کوچکترین جانداران روی زمین هم شگفتیهای بسیاری دارد که یکی از آنها میتواند سازگاری فیزیولوژیکی کوچکترین مهرهداران روی زمین با کاهش دائمی دمای بدن و محیط زیست آنها باشد. نیوساینتیست، رکوردداران این حوزه را معرفی کرده است که در این گزارش تصویری با آنها آشنا میشوید:
مرغ مگسخوار
هر چقدر جثه کوچکتری داشته باشید، گرمای بدن خود را سریعتر از دست خواهید داد. به همین دلیل حفظ گرمای بدن برای این این مرغ مگسخوار کوچک که کوچکترین پرنده روی زمین است، بسیار چالشبرانگیز خواهد بود. این پرنده کوچک در کوبا زندگی میکند و طول بدنش حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر است.هر مرغ مگسخوار در طول روز به بیش از ۱۵۰۰ گل سر میزند تا از شهد پرانرژی آنها تغذیه کند، علاوه بر این او حشرات کوچک را نیز میخورد. در طول شب مرغ مگسخوار مانند تعدادی دیگر از مهرهداران کوچک وارد مرحلهای میشود که با کاهش سرعت متابولیسم روبرو است و دمای بدن او از ۴۱ درجه سانتیگراد به دمای محیط کاهش خواهد یافت.

حشرهخوار کوتوله
حشرهخوار کوتوله با نام علمی Suncus etruscus یکی دیگر از کوچکترین مهرهداران روی زمین است که روی خط کمربندی از سواحل مدیترانه گرفته تا مالزی زندگی میکند. طول بدن این حیوان (اگر دم آنرا در نظر نگیریم) بین ۳۶ تا ۵۳ میلیمتر است. از لحاظ وزن حشرهخوار کوتوله کوچکترین پستاندار روی زمین است و به طور متوسط ۱٫۸ گرم وزن دارد.این حیوان برای اینکه بتواند گرمای بدن خود را حفظ کند باید با نرخ غیرقابل تصوری غذا را بسوزاند. مصرف اکسیژن حشرهخوار کوتوله به ازای هر گرم از وزن بدن او بین ۲۵ تا ۲۵۰ برابر مصرف یک انسان است تا بتواند این متابولیسم بالا را تأمین کند. زمانی که غذا به اندازه کافی وجود ندارد یا هوا بسیارسرد شده، این حیوان هم مانند مرغ مگسخوار وارد مرحله کاهش متابولیسم و اعمال ارادی میشود و دمای بدنش تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند.

خفاش بامبلبی
این خفاش کوچک که طول بدنش بین ۲۹ تا ۳۳ میلیمتر است، کوچکترین پستاندار جهان از لحاظ طول بدن بهشمار میرود. این خفاش که در معرض خطر انقراض است، بومی تایلند بوده و تنها در این کشور دیده شده است.عجیب است؛ اما این حیوان در هنگام طلوع و غروب آفتاب و تنها به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه مشغول به غذا خوردن میشود. برخی از محققان میگویند احتمالا خفاش بامبلبی مانند برخی دیگر از گونههای خفاش در هنگام غذا خوردن وارد فاز کاهش متابولیسم میشود.

گکوی کوتوله
گکوی کوتوله که در سال ۱۹۹۸ در گودالی آبآهکی در یکی از جزایر دریای کارائیب، نزدیک به جمهوری دومینیکن کشف شده، کوچکترین خزنده روی زمین است و تنها ۱۶ تا ۱۸ میلیمتر طول دارد. اطلاعات اندکی در مورد این خزنده اعلام شده است.


کوچکترین ماهی دنیا
این جاندار کوچک که بیشتر شبیه به لارو یک حشره به نظر میرسد، نمونه بالغی از ماهی Paedocypris progenetica است که عنوان کوچکترین ماهی روی زمین را در اختیار دارد. این ماهی که گونهای از ماهیهای کپور است، تنها ۷٫۹ میلیمتر طول دارد و ساکن آبهای بسیار اسیدی اطراف جزیره سوماترا در اندونزی است که pH برابر ۳ دارند.

کوچکترین دوزیست دنیا
این قورباغه کوچک ۷٫۷ میلیمتری کوچکترین دوزیست روی زمین و کوچکترین مهره دار جهان از لحاظ طول است. این دوزیست در سال ۲۰۰۹ توسط زیست شناسانی که برای کشف حیات وحش پاپوآ در گینه نو به این منطقه رفته بودند، کشف شده و اغلب روی برگ هایی که دارند تجزیه می شوند زندگی می کند.


منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران