شاه طوطی و ملنگوهنگامی که به محیطی که این طوطی ها در آن زیست می کنند یعنی بخشهایی از تهران و اطراف مانند فرحزاد و پارکهای جنگلی و یا پارکهای قدیمی تهران مثل پارک شهر و … و کاخ ها و سافارتخانه ها نگاه می کنیم معمولا تعداد اسکندر کوچک بیشتر از گونه بزرگش است و در گذشته ای نه چندان دور این طوطی ها مثل گنجشک و کبوتر در تهران قدیم فراوان بودند و با تخریب زیستگاه ها مانند باغ های قدیمی و قطع درختان چنار انها نابود شدند.


در ظاهر به نظر می رسد انها روی درختان کاج زندگی می کنند اما فقط از تخمه های داخل میوه کاج تغدیه می کنند و نوک منقار خود را محکمتر می سازند زیرا درخت کاج سم هایی تولید می کند که چندان خوشایند نیست برای طوطی ها جهت اشیانه سازی انها به سراغ درخت های کهن سال و پر ارزش چنار می روند که در تهران قدیم بیشتر به چشم می خورد. در یک درخت چنار چندین گونه پرنده همراه هم می توانند با موفقیت زندگی و اشیانه سازی کنند کنند اسکندر بزرگ و کوچک و مرغ مینا و سار و گنجشک و غیره و غیره همچنین برخی از انها از دنیای حشرات موجود در تنه این درخت تغذیه می کنند.
معمولا در هر لانه دو تخم یا جوجه وجود دارد که در صورتی که والدین تشخیص دهند قادر به تغدیه کامل هر دو جوجه نیستند فقط به جوجه قوی تر غذا می دهند اما گاها جوجه قوی تر از غذای خود به جوجه ضعیفتر می دهد البته اگر واقعا سیر باشد ! انها شدیا به غذا جهت رشد احتیاج دارند .


نرو ماده هر در پرورش جوجه ها کمک می کنند روی تخم می خوابند و جوجه ها را تغذیه می کنند


جوجه های طوطی های اسکندر کوچک و بزرگ در پاکستان و هند زودتر به دنیا می ایند یعنی فصل جفتگیری زودتر اغاز می شود به علت انکه انجا زودتر گرم می شود. اینها فصلی هستند یعنی در ماه هایی گرم از سال بیشتر اقدام به جفتگیری می کنند اگر طوطی هایی که در مناطق استوائی هستند در اینجا بودند انها هم در صورتی که قادر به سازگار شدن با اب و هوای سرد کوهستانی و گاها گرم و خشک بودند فقط در فصول گرم اقدام به جفتگیری و اشیانه سازی می کردند اما انها که در مناطق استوائی هستند در تمامی ماه های سال می توانند مبادرت به تولیدمثل کنند و از نظر اب و هوایی در انجا مشکلی ندارند.


در طبیعت تهران شاه طوطی ها و ملنگوها منظور همان اسکندر بزرگ و کوچک است به سادگی باهم کنار می ایند و در جوار یکدیگر زندگی می کنند صدای اسکندرهای کوچک تیز و پشت سر هم و سریع است در مقابل نوع بزرگ که با فاصله و قوی تر و ملایم تر است.


در هنگام پروازهای دسته جمعی داعما جیغ می کشند و شهر را از پرواز زیبای خود با آن دم بلند و زیبا باخبر می سازند کلاغ ها گاها به خود اجازه می دهند به لانه طوطی ها نزدیک شده و حتی سعی در دزدین تخم یا جوجه می کنند اما معمولا طوطی ها با اقتدار از حریم لانه و جوجه ها محافظت می کنند. و کلاغ را شکست می دهند.


متاسفانه صید زیاد این دو گونه طوطی و خالی کردن اشیانه های انها توسط افرادی جهت کسب درامد باعث نابودی درصد زیادی از انها شده است.


منبع : totisanan.com