دیده بان حقوق حیوانات: به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی میرور، جوپیتر سگ ۳ سالهای است که اندازه پنجه تا شانه او ۴۴ اینچ است. نیازی نیست تا کاسه آب این سگ پر شود او آب را مستقیماً از شیر آب مینوشد.به گزارش فارس زمانی که این سگ روی پاهای عقب خود میایستد قد او به ۷ فوت و ۴ اینچ میرسد. وزن این سگ ۱۱ استون (هر استون برابر با ۱۴ پوند یا ۶٫۳۶ کیلوگرم است) و هر هفته ۱۵ پوند غذا میخورد.این سگ به اندازهای بزرگ است که وقتی برای تماشای تلویزیون روی مبل مینشیند صاحبان او دنیس و کوین دورلاگ و پسرشان نیکولاس باید جایی دیگر بنشینند.آنها میگویند بزرگی این سگ به قدری است که گاهی مردم بخصوص کودکان تصور می کنند که اسب است.