دیده بان حقوق حیوانات ایران: یک گربه کانادایی در راستای تلاش برای افزایش آگاهی مردم درباره جمعیت گربههای بی خانمان در یکی از شهرهای کانادا به نام «هالیفکس» برای شهردار شدن، کاندید شد.به نقل از ایسنا، این گربه سیاستمدار به نام «توکسیدو استن» هم اکنون برای انتخاب شدن به عنوان شهردار شهر هالیفکس در ایالت نوااسکوشیای کانادا، کاندید شده و در رقابتهای تبلیغاتی شرکت میکند.
به گزارش پایگاه اینترنتی لندن ۲۴، شعار تبلیغاتی این گربه معروف که اکنون به عنوان نامزد رسمی گربهها برای شهردار شدن در هالیفکس برگزیده شده عبارت است از «یک جوجه در هر ظرف غذا و یک جعبه پر از پوشال در هر خانه».

منبع: http://arw.ir