سنجابک دم موشی ایرانی

نام علمی : Myomimus setzeriنام انگلیسی: Setzer's Mouse-tailed Dormouseنام فارسی: سنجابک دم موشی ایرانی
مشخصات: از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به گونه قبلی دارد ولی در جمجمه اش تفاوت هائی وجود دارد که وجه تمایز این دو گونه از یکدیگر است . سنجابک دم موشی ایرانی برای اولین بار در دنیا ، در ایران در چهار کیلومتری غرب بانه در استان کردستان شناسائی و به تازگی در مناطق کردستان ، آذربایجان غربی ، بروجرد و همچنین غرب کشور پراکندگی دارد . از خصوصیات و عادات آن اطلاعات چندانی در دست نیست. بر اساس اطلاعات ICUN جمعیت این حیوان در ایران در اواخر دهه 1990 حدود 50 درصد کاهش داشته و به همین دلیل آن را در ردیف گونه های در معرض خطر قرار داده اند .