سنجاب زمینی پیر احمد

نام علمی : Spermophilus xanthoprymnusنام انگلیسی: Asia Minor Ground Squirrelنام فارسی: سنجاب زمینی پیر احمد
مشخصات: جثه کمی از سنجاب زمینی معمولی کوچک تر ، رنگ پشت خاکستری متمایل به قهوه ای روشن باهاله ای نارنجی تا خاکستری . زیر بدن قدری روشن تر و در برخی متمایل به سفید است . کلنی این حیوان برای نخستین بار توسط مولف در استان آذربایجان غربی در سال 1371 شناسائی و نام کلنی جدید از سنجاب زمینی در ایران معرفی شد . با توجه به مطالعات مرفولوژیک و کروموزمی انجام شده بعدی توسط محققان ایرانی مشخص شد که تعداد کروموزوم های این گونه ( 42 = n2 ) با سنجاب زمینی معمولی ( 36 = n2 ) متفاوت است این سنجاب ها شبیه سنجاب های آسیای صغیر هستند . اندازهها: طول سر و تنه 170 تا 225 میلی متر ، طول دم 30 تا 50 میلی متر ، پا 21 تا 41 میلی متر ، گوش 8 تا 16 میلی متر .زیستگاه: مناطق استپی با خاک نرم و حاصلخیز ، اراضی کشاورزی . مناطق شیب دار را برای زندگی ترجیح می دهد .پراکندگی: شمال روستای پیر احمد کندی مجاور مرز ترکیه واقع در غرب شهر بازرگان .پراکنش جهانی: ، سوریه ، ترکیه و ارمنستان .عادات: از نظر عاداتا و رفتار شبیه سنجاب زمینی معمولی است . روز گرد است . لانه زیاد عمیق نیست و معمولاً به وسیله یک تونل به بیرون ارتباط دارد . زمانی که جهت زنده گیری و انجام مطالعات تونل ورودی را حفر می نمودیم حیوان به سرعت قسمت انتهائی تونل را که در مجاورت لانه قرار داشت مسدود می نمود به نحوی که فقط از طریق میله زدن یافتن مسیر لانه امکان پذیر بود . این سنجاب در ماه های سرد سال به خواب زمستانی فرو می رود .غذا: از بخش های تازه و آبدار گیاهان و همچنین دانه و پیاز تغذیه می کند .تولید مثل: در اوایل بهار جفت گیری می کند و پس از حدود 27 روز چهار تا شش بچه می زاید . دوران شیرخوارگی حدود 20 روز است . احتمالاً فقط سالی یک بار تولید مثل می کند .