دوپای ویلیام

نام علمی : Allactaga Williamsi نام انگلیسی: Williams’s jerboaنام فارسی: دوپای ویلیام
مشخصات : بزرگ ترین گونه جنس Allactaga در ایران است . سر نسبتاً بزرگ و گرد .گوش ها بزرگ و بیضی شکل وچشم ها درشت هستند . پاها دارای پنج انگشت و کف پا بدون مو است . اندازه طول پاها هستند . پاها دارای پنج انگشت و کف پا بدون مو است . اندازه طول پاها حدود نصف طول سروتنه است .رنگ پشت خاکستری متمایل به زرد ، بخش میانی پشت تیره ، پهلو ها نخودی یاحنائی و زیر بدن سفید است .این گونه که در درمنه زارهای مناطق استپی ترکیه ، قفقاز تا افغانستان پراکندگی دارد به تازگی در ایران نیز مورد شناسائی قرار گرفته است . عده ای از محققان این گونه را همان دو پای فرات می دانند . اطلاعات دیگری در مورد این گونه در دسترس نیست .اندازه ها : طول سروتنه 107 تا 145 میلی متر ، دم 193 تا 255 میلی متر ، پا 53 تا 71 میلی متر ، گوش 31 تا 59 میلی متر ، وزن61 تا 137 گرم .زیستگاه : مناطق استپی با پوشش گیاهی تنک و متنوع ، درمنه زارها . پراکندگی: شمال غربی ایران و احتمالاً تا البرز مرکزی.پراکنش جهانی : ترکیه ، قفقاز تا افغانستان .عادات : شبگرد است . یک تا دو ساعت بعد از تاریک شدن هوا فعالیتش را شروع میکند و مسافات طولانی را طی می کند . غذا : از مواد گیاهی سبز، دانه ها و بخش های زیر زمینی گیاهان تغذیه می کند . در فصل بهار از حشرات نیز به عنوان مکمل های پروتئینی استفاده می کند .تولید مثل : بین 2 تا 8 بچه لخت و بدون مو می زاید . دوران شیر خوارگی حدود 40 روز است .