جرد زارودنی

نام علمی : Meriones zarudnyiنام انگلیسی: Zarudny's Jirdنام فارسی: جرد زارودنی
مشخصات: شباهت زیادی به جرد ایرانی دارد، با این تفاوت که قسمتی از کف پاهای این جرد از مو پوشیده شده است.اندازهها: این جرد در نقاط مرزی افغانستان و ترکمنستان با ایران مشاهده شده است.عادات: ناشناخته