جرد ایرانی

نام علمی : Meriones persicusنام انگلیسی: Persian Jirdنام فارسی: جرد ایرانی
مشخصات: جثهای متوسط و گوشهای نسبتاً بلند و تا حدی مثلثی شکل دارد. پاها بلند و برای پریدن مناسب است. کف پاها و برای پریدن مناسب است. کف پاها بدون مو، دم کمی بلندتر از طول بدن و پوشیده از مو است. در یک سوم انتهائی دم، موها بلندند و شباهت کمی با دم سنجاب دارد. رنگ موهای پشت از نخودی تا قهوهای روشن متمایل به قرمز با سایهای سیاه رنگ، و زیر بدن سفید است. در بالای چشمها معمولاً لکه سفیدی دیده میشود.اندازهها: طول سر و تنه 120 تا 180 میلیمتر، دم 150 تا 190 میلیمتر، پا 36 تا 41 میلیمتر.زیستگاه: تپه ماهورها، مناطق صخرهای، دشتها، مناطق جنگلی زاگرس، باغها و مزارع.پراکندگی: در ایران این گونه برای نخستین بار در منطقه کُهرود واقع در شمال اصفهان شناسایی شد. در حال حاضر از اکثر مناطق کشور گزارش شده است.پراکنش جهانی: غرب آسیا.عادات: شبگرد است و اغلب به صورت انفرادی زندگی میکند. در تمام فصول سال فعال است ولی ممکن است در فصل زمستان به مدت طولانی در لانه بماند. لانه در زیر زمین قرار دارد و برخلاف سایر جردها دارای انشعابات زیادی نمیباشد. انبار ذخیره غذا وسیع است، گاهی اوقات حدود 10 کیلوگرم دانه و تخم گیاهان را در آن ذخیره میکند.غذا: گیاهان سبز، تخم گیاهان، غلات، میوهجات و حشرات.