جرد آذری

نام علمی : Meriones vinogradoviنام انگلیسی: Vinogradov's Jirdنام فارسی: جرد آذری
(جرد وینوگرادف) (جرد پاسرخ)مشخصات: از نظر ظاهری شباهت زیادی به جرد لیبی دارد، بر خلاف جرد لیبی تمام سطح کف پا از موهای بلند و انبوه سرخ رنگ پوشیده شده است و نوار بدون مو در پاشنه پا وجود ندارد.اندازهها: طول سر و تنه 120 تا 135 میلیمتر، دم 130 تا 142 میلیمتر، پا 32 تا 34 میلیمتر، گوش 17 تا 5/18 میلیمتر.زیستگاه: مناطق استپی مرتفع، کشتزارها.پراکندگی: اینگونه برای نخستین بار در دنیا از آذربایجان ایران گزارش شد. در حال حاضر پراکندگی آن از تهران تا قزوین، آذربایجان، کردستان و زنجان میباشد.پراکنش جهانی: ترکیه،سوریه، ارمنستان و آذربایجان.عادات: ناشناخته