جربیل هندی

نام علمی : Tatera indicaنام انگلیسی: Indian Gerbilنام فارسی: جربیل هندی
مشخصات: جثه متوسط، گوشها نسبتاً بزرگ با انتهای گرد، دم بلندتر از طول سر و تنه و پوشیده از مو است. بر خلاف اکثر پستانداران، دم در بالا و پایین به رنگ پشت بدن و در پهلوها روشن است. دست و پا بلند و کف آنها بدون مو است. موها نرم و انبوهاند. رنگ موهای پشت، زرد متمایل به قهوهای با سایهای سیاه و زیر بدن سفید است. در اطراف چشمهای این حیوان نوار سیاه رنگی وجود دارد.اندازهها: طول سر و تنه 135 تا 190 میلیمتر، دم 160 تا 205 میلیمتر، پا 34 تا 41 میلیمتر، وزن 100 تا 225 گرم.زیستگاه: اطراف بوتهزارها ، جویها و برکههای آب واقع در مناطق استپی، بیابانی و بلوچی.پراکندگی: در ایران از شمال شرقی خراسان رضوی (تربت جام) تا سواحل جنوبی، خوزستان، اصفهان، فارس و کرمان گزارش شده است.پراکنش جهانی: از سوریه، ترکیه، عربستان تا شبه قاره هند.عادات: شبگرد است. اغلب در مجاور هم زندگی میکنند. معمولاً چهار دست و پا راه میرود، در موقع احساس خطر با جستهای بسیار بلند که ممکن است به سه و نیم متر برسد میدود. لانه در عمق یک متری سطح زمین قرار دارد و دارای چند راه خروجی است که معمولاً درب آنها را به وسیله خاک مسدود میکند، لانه در مرکز تونلها قرار دارد و کف آن پوشیده شده از گیاهان نرم است. گاهی اوقات در یک لانه ممکن است دو جربیل مشاهده شود. هم جنس خواری در بین افرادی که در اسارت نگهداری میشوند وجود دارد در برخی از مناطق جمعیت این جانور به نحو شدیدی افزایش یافته و به صورت آفتی جدی برای محصولات کشاورزی درآمده است.غذا: از مواد گیاهی نظیر ریشه، غده، قسمتهای سبز، و گاهی مواد حیوانی از قبیل تخم و جوجه پرندگان کوچک تغذیه میکند.تولید مثل: سه تا چهار بار در سال تولید مثل میکند. مدت آبستنی حدود چهار هفته است معمولاً بین چهار تا شش بچه میزاید. چشمها در 14 روزگی باز میشوند حدود 25 روز شیر میخورند و در 10 تا 16 هفتگی قادر به تولید مثل هستند. طول عمر حدود 7 سال است.