جربیل بین النهرین

نام علمی : Gerbillus mesopotamiaنام انگلیسی: Mesopotamian Gerbilنام فارسی: جربیل بین النهرین
مشخصات: از نظر ظاهری شباهت زیادی به جربیل بلوچی دارد، با این تفاوت که دم این حیوان قدری کلفتتر است و در انتهای آن به جای دسته مومهای بلند، موهای کوتاه و پراکندهای وجود دارد. در این حیوان علاوه بر لکه سفیدی که اغلب در بالای چشم قرار دارد، لکه سیاه رنگی نیز در پایین گوش دیده میشود.زیستگاه: بوتهزارهای مجاور رودخانهها و اراضی کشاورزی واقع در خوزستان.پراکندگی: تاکنون از اطراف رودخانههای خوزستان و شرق عراق گزارش شده است. پناهگاههای حیات وحش دز و کرخه و اطراف رودخانه کارون یکی از مکانها مشاهده این حیوان است.عادات: شبگرد است. لانه در عمق یک متری قرار دارد و دارای چندین راهرو به طول دو تا سه متر است که معمولاً درب آنها به وسیله خاک مسدود میشوند. کف لانه با علفهای نرم پوشیده شده است. همچنین محوطه دیگری نیز به انبار ذخیره مواد غذایی اختصاص یافته است.غذا: از مواد گیاهی و گاهی اوقات حشرات تغذیه میکند.تولید مثل: در تمام طول سال قادر به تولیدمثل است. مدت آبستنی 20 تا 22 روز است در هر زایمان بین یک تا هشت بچه میزاید چشمها بین 16 تا 22 روزگی باز میشوند و تا یک ماهگی شیر میخورند. طول عمر در گونههای مشابه هشت سال است.