آيا شما به گربه خود اجازه گردش آزادانه را ميدهيد يا اينكه آن را داخل خانه محبوس كردهايد ؟

برخي از صاحبان گربه ترجيح ميدهند گربه خود را داخل خانهشان نگهداري كنند و برخي ديگر نيز دوست دارند به گربه خانگي خود اجازه دهند تا بخشي از روز يا تمام آن را به گردش آزادانه بپردازد . انتخاب اين دو حالت بستگي به سليقه و تصميم صاحب گربه دارد ولي از نظر علمی توصیه می شود به منظور جلوگیری از آلوده شدن گربه تان به انواع بیماری ها ، به گربه تان اجازه گردش آزادانه در محیط بیرون از خانه را ندهید .


گربههايي كه آزادانه در محيط بيرون به گردش ميپردازند ، هر چند درجاتي از آزادي و استقلال را كسب ميكنند و با گردش در بيرون و شكار حيوانات كوچك و تقريح با ساير گربهها ، لذت برده و بسيار شاد و سرحال ميباشند ، با اين حال چنين گربههايي در مقابل حوادث و پيشامدهاي مختلفي قرار ميگيرند . براي مثال ممكن است با اتوموبيل تصادف كنند يا به وسيله سموم آفتكش مختلفي مسموم شوند و يا اينكه بوسيله ساير حيوانات (گربههاي ديگر ، سگها ، حيوانات وحشي خطرناك) مورد حمله واقع شوند . علاوه بر اين گربهها ممكن است در معرض بيماريهاي مرگآور مختلفي كه در بين جمعيت گربههاي ولگرد حالت همهگيري دارد ، قرار بگيرند .بر اين اساس بسياري از دامپزشكان معتقدند گربهاي كه آزادانه در محيط اطراف خود به گردش ميپردازد بطور ميانگين 2 تا 3 سال عمر ميكند ، اين در حالي است كه گربهاي كه در محيط خانه محبوس شده ، ميتواند تا 15 سال عمر كند . اين دسته از گربهها اگرچه به اندازه گروه اول ، (بدليل محروم بودم از گردش آزادان ، تفريح با ساير گربهها ، شكار و . . .) شاد و سرحال نيستند و از محيط اطراف خود لذت نميبرند ، در عوض با خطرات ياد شده نيز مواجه نميشوند . اگر گربهتان را از دوران بچگي با محيط بيرون آشنا نسازيد ، نگهداشتن آن در داخل خانه نيز بسيار راحت خواهد بود . گربههاي داخل خانه به همان اندازه گربههاي آزاد به تمرين بدني نيازمندند . بنابراين براي فراهم آوردن اين تمرين بدني و جلوگيي از افسرده شدن آن ، يك اسباببازي براي وي مهيا كنيد و البته بهترين كار اين است كه يك گربه ديگر بعنوان دوست و همنشين برايش فراهم كنيد .

منبع: کلینیک تخصصی حیوانات خانگی دکتر سام ترکان و دکتر امید فرهادیان