دیده بان حقوق حیوانات: بلندترین دم اسبی که در جهان به ثبت رسیده و در کتاب رکوردهای جهان “گینس” نیز توانسته جایی برای خود پیدا کند، متعلق به یک اسب ۱۱ ساله بوده که چند سال پیش اندازه گیری شد.
به گزارش فارس،اسبی زیبا با یالهای سفید و دمی به رنگ سفید و سیاه و بلند که می توانست توجه هر بیننده ای را به این زیبایی خود جلب کند. طول دم این اسب در آخرین اندازه گیری به ۳ متر و ۸۱ سانتیمتر می رسید.

منبع : http://arw.ir