نوع و شرایط تغذیه :هر گربه باید دارای ظرف آب و غذای جداگانه و تمیز باشد. زیر ظرف آب و غذا بهتر است روزنامه انداخته شود.محل غذاخوری گربه باید در جایی ساکت و تمیز (مثلا گوشه آشپزخانه) باشد و کمتر تغییر کند.
در صورتی که بیش از یک گربه دارید ظروف غذا جدا باشد. یک گربه بزرگ ممکن است به یک بچه گربه اجازه غذاخوردن در یک ظرف مشترک را ندهد. از سنین پائین باید سعی کرد گربه را به غذاهای مختلف متنوع عادت داد.
بچه گربه تا ۲ ماهگی باید در کنار مادر باشد و شیر مادر را به حد کافی بخورد. از سن ۱ ماهگی میتوان علاوه بر شیر مادرغذای نرم جامد و شیر گاو را نیز اضافه کرد. در صورتیکه بچه گربهای به اندازه کافی شیر مادر را نخورده باشد باید تا ۴ماهگی شیرگاو در غذای بچه گربه موجود باشد (حداقل ۱ وعده) در صورتی که گربه نتواند شیر گاو را هضم کند میتوانبه جای آن ماست شیرین داد.
● تعداد وعدههای غذایی با توجه به سن گربه متفاوت است.
۱) 1تا 2 ماهگی: ۶ وعده. حداقل ۳ وعده شیر ولرم و ۳ وعده غذای جامد نرم.
۲) 2تا 4 ماهگی: ۴-۵ وعده. ۲ وعده شیر ولرم و ۲-۳ وعده غذا.
۳) 4 تا 6 ماهگی: ۳ وعده.
۴) ۶ماهگی به بعد: ۲ وعده.
۵) در آبستنی سنگین: ۲-۴ وعده ( بیشتر از غذای معمول).
۶) در دوران شیردهی: ۴-۵ وعده
گربه پیر: ۲-۳ وعده ولی میزان غذای هر وعده کمتر باشد.

منبع (با ویرایش) : وبلاگ تخصصی حیوانات