لیکو


نام علمی : Turdoides Caudatus

نام انگلیسی: Common Babbler

نام فارسی: لیکو
مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول داردو شبیه لیکو خوزی، اما خاکستری تر است. همچنین اطراف سینه خط دار بوده و تارک و روتنه اش خط خطی مشخص تری دارد. زیر تنه خاکستری نخودی رنگ؛ پاها زرد کمرنگ (در لیکو خوزی قهوه ای کمرنگ است) و منقار بلندتر است. رفتارش شباهت بسیار ی با لیکو خوزی دارد.صدا:صدای این پرنده بلند و شبیه « پی – پی –پی – پی – پی – پی – پی» و یک سری نت های کشدار شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در اراضی کشاورزی با درختان و بوته های پراکنده و در اغلب نواحی بوته زار، باغ ها و نخلستان ها به سر برده و در درختان و لابلای بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، بومی فراوان است.حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده ضوری است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران